Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ek(w)iwok dawn. dwuznacznik; kalambur.
  ekwiwokacja błąd log. polegający na użyciu jakiegoś terminu w 2 różnych znaczeniach w tejże wypowiedzi, gdy poprawność jej wymaga używania go w jednym tylko znaczeniu; por. amfibologia.
 

Etym. - fr. équivoque 'dwuznacznik'; zob. ekwi-; -voque z łac. vox, zob. wokaliczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku