Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  instrukcja (zbiór) przepis(ów) postępowania (adm., techn. itp.), zazw. na piśmie; (dokładne) pouczenie, wskazówka; polecenie, zarządzenie.
  instruktywny kształcący, pouczający.
  instrumentalista muzyk, grający na instrumencie muz.
  instrumentacja orkiestracja, układ utworu muz. na zespół instrumentalny; sporządzanie partytury.
  instruować udzielać wskazówek, instrukcji; pouczać.
  instruktarz przest. zbiór instrukcji, przepisów, ustaw.
  instruktaż udzielanie instrukcji, praca instrukcyjna dokonywana przez instruktora.
  instrumentalis łac., gram. narzędnik.
 

Etym. - późn.łac. instructio 'kształcenie' (z łac. 'budowanie; urządzanie') i łac. instrumentum 'sprzęt; narzędzie; instrument' od instruere 'badać; szykować; wyposażać'; zob. in- 2; struere, zob. struktura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku