Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eon niezmiernie, nieskończenie długi okres; geol., astr. (1972) miliard (109) lat ziemskich.
 

Etym. - łac. aeon z gr. aiōn 'czas; trwanie; wiek ludzki; wieczność'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku