Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mechanika nauka o ruchach i siłach (por. dynamika; kinematyka; statyka); nauka o budowie maszyn; konstruowaniu mechanizmów, maszyn.
  mechanistyczny filoz. usiłujący wyjaśnić zjawiska i procesy nie będące ruchem mech. za pomocą pojęć i praw mechaniki.
  mechanoskopia dział kyminalistyki zajmujący się identyfikacją narzędzi przestępstwa za pomocą badania pozostawionych przez nie śladów.
  mechanizacja zastąpienie pracy ręcznej pracą maszyn; por. automatyzacja.
 

Etym. - gr. mēchanikós 'dotyczący machin' od mēchanē, zob. machina; -skop.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku