Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  domena dziedzina, zakres, teren, pole działania; majątek, zazw. ziemski, należący do panującego, do państwa; śrdw. terytorium podległe bezpośrednio suwerenowi; por. lenno.
 

Etym. - fr. domaine 'posiadłość; adm. dóbr państwowych; dziedzina' z łac. dominium (zob. dominium) a. (terra) dominica 'cesarskie (dobra ziemskie)' od dominus, zob. dominacja; kondominium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku