Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  imperializm najwyższe, monopolistyczne stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych), militaryzmie, dążeniu do ujarzmienia innych krajów.
  imperium wielkie mocarstwo; cesarstwo; prawn. władza, zwierzchnictwo, moc wydawania zarządzeń i stosowania sankcji.
  imperiał w Rosji carskiej: złota 10-rublówka, od 1897 r. - 15-rublówka; dawn. wierzch dyliżansu pocztowego, omnibusu konnego z miejscami dla pasażerów.
 

Etym. - ros. impieriáł 'imperiał' i fr. impérial 'cesarski; górka (omnibusu); bródka (napoleońska)' z późn.łac. imperialis 'cesarski' od łac. imperium '(najwyższa) władza (Rzymu nad ludami podbitymi); cesarstwo (bizantyjskie)' z imperare, zob. imperativus; por. empire.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku