Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kuplet przest. zwrotka dowcipnej piosenki na tematy aktualne, zazw. z refrenem.
  kuplecista przest. artysta śpiewający kuplety.
 

Etym. - fr. couplet 'zwrotka, jw.' od couple 'smycz; para (gołębi itd.); stadło' z łac. copula 'postronek; łącznik, więź'; por. kopulacja; kuplerstwo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku