Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paj-lu w archit. chiń. - brama wzniesiona dla uczczenia kogoś, składająca się zazw. z 4 potężnych, graniastych słupów przykrytych belkami poprzecznymi z tablicą inskrypcyjną, często podpartych stylizowanymi lwami, zdobiona (płasko)rzeźbami, zwieńczona spiętrzonymi dachami, prowadząca do grobowców a. świątyni (jap. torii i hind. torana - bramy podobne, ale lżejsze, prostsze, na 2 słupach).
 

Etym. - chiń. 'jw.'; p'ai 'tablica'; lu 'wieża'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku