Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kompatybilny zgodny, dający się pogodzić, mogący współistnieć bez szkody dla żadnej strony, harmonijny, niesprzeczny; por. incompatibilia.
 

Etym. - śrdw.łac. compatibilis 'jp.' od późn.łac. compati 'współczuć'; zob. kom-; pati 'znosić, cierpieć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku