Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  multilateralny wielostronny; dotyczący międzynarodowej wymiany wielostronnej.
multum in parvo łac., wiele w małym; por. magnum in parvo.
multum, non multa łac., dużo (gruntownie), a niewiele (po łebkach czytać należy dla wyrobienia sobie stylu); por. Pliniusz Mł. (Listy, 7, 9, 15).
  multiwersytet nazwa wskazująca na wielką różnorodność celów niektórych organizmów uniwersyteckich (jak np. Uniwersytetu Kalifornijskiego, złożonego z dobrej setki campusów, z których wiele stanowi samodzielne uczelnie), tak rozbudowanych, że dodanie czy usunięcie wielu składników może niemal nie wpływać na losy całości (wyraz ukuty przez Clarka Kerra, byłego rektora Uniw. Kalifornijskiego w Berkeley).
  multimilioner posiadacz wielomilionowego majątku.
  multyplikacja dawn. mnożenie.
 

Etym. - zob. multi-; łac. lateralis 'boczny' od latus 'bok'; multiplicatio 'mnożenie' od plicare, zob. aplikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku