Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  predystynacja przeznaczenie, fatum, los wyznaczony z góry (por. kismet); filoz. doktryna relig. głosząca, że los człowieka, jego zbawienie a. potępienie przesądzone są w chwili jego urodzenia.
 

Etym. - późn.łac. praedestinatio 'przeznaczenie' od praedestinare 'ustalić z góry'; zob. pre-; destinare 'określać, wyznaczać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku