Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polityka sztuka a. nauka rządzenia państwem; sprawy państwowe; organizacja, kierowanie i administracja sprawami wewn. i zagr. państwa, narodu, kraju; działalność mająca na celu zdobycie, utrzymanie i wykorzystanie władzy państwowej przez daną klasę społ. a. jej odłam; przen. pot. postępowanie zręczne, ostrożne, sprytne.
 

Etym. - gr. politiká 'sprawy państwowe; jw.' od polítēs 'obywatel; krajan' z pólis 'miasto; ojczyzna; państwo'; por. akropol; apolita; geopolityka; kosmopolityzm; Machtpolitik; metropolia; nekropola; Realpolitik; szupo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku