Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enklawa część terytorium państwa otoczona przez terytorium innego państwa; teren otoczony obszarem o innym charakterze a. należącym do innego właściciela.
 

Etym. - fr. enclave 'jw.' od enclaver 'objąć swymi granicami'; en- z łac. in- zob. in- 2; clavis, zob. klawesyn.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku