Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  antipasto zakąska, przystawka; por. hors d'oeuvre.
 

Etym. - wł. 'jw.'; zob. ante-; pasto 'posiłek; danie; pokarm' z łac. pastus 'pożywienie; pasza' z p.p. od pascere 'pasać (bydło)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku