Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lamarckizm pierwsza w dziejach biologii teoria ewolucji organizmów, oparta na nie udowodnionej zasadzie, że zmiany organizacji ciała, nabyte w ciągu życia osobnika, są przekazywane na potomstwo i utrwalane dziedzicznie.
 

Etym. - twórca teorii, biolog fr. Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, 1744-1829.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku