Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  LOK(O)- w złożeniach: miejsce; z miejsca do miejsca.
  lokomocja pojazd, środek transportu; transport; przest. ruch, zmiana miejsca.
  lokować umieszczać (zwł. kapitał); zob. lokata.
  loko zob. loco.
  lokomobila przewoźny silnik parowy z kotłem i paleniskiem, slużący do napędu maszyn, np. rolniczych.
 

Etym. - łac. loco ablat. od locus 'miejsce' (por. lejtnant; lokalizacja; milieu); -mobila od mobilis, zob. mobile; mocja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku