Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  recepcja przyjmowanie gości, interesantów; biuro hotelowe, zajmujące się przyjmowaniem gości, zawiadujące pokojami; por. portier.
  receptura nauka o sporządzaniu leków wg recept lekarzy; zbiór przepisów na sporządzanie leków w aptekach a. na przyrządzanie potraw w restauracjach.
  recepis przest. kwit, pokwitowanie (pocztowe).
  recepcjonista urzędnik (portier) hotelowy przyjmujący gości, wydający klucze itp.
  receptor odcinek układu nerwowego (przede wszystkim - narządy zmysłów) odbierający bodźce zewn. a. wewn.; por. efektor.
  recepta przepis; med. zlecenie na sporządzenie i wydanie leku.
 

Etym. - łac. receptio 'przyjęcie', receptor 'przyjmujący', recepisse 'że przyjął' i (pecunia) recepta 'przyjęte (pieniądze)' (l.mn. r.nij. od receptus p.p.) od recipere 'odbierać; przyjmować'; zob. re-; -cipere od capere, zob. antycypacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku