Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

dénouement [wym. denumã] ostateczny rezultat a. rozwiązanie gł. komplikacji dramatycznej w sztuce teatr. a. innym dziele lit.; wynik, efekt jakiejś skomplikowanej sytuacji a. następstwa wydarzeń.
 

Etym. - fr. 'jw.' od dénouer 'rozwiązać'; zob. de-; łac. nodare 'wiązać w węzeł; zawęźlić' od nodus 'węzeł'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku