Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konkatenacja lit. łańcuchowe sprzęganie wersów (a. strof itd.), wiązanie poprzedniego z następnym przez powtórzenie jakiegoś wyrazu a. zespołu wyrazów.
 

Etym. - późn.łac. concatenatio 'związanie wspólnym łańcuchem' z łac. concatenare 'spajać łańcuchem'; con- zob. kom-; catena 'łańcuch'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku