Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  preliminaria kroki wstępne, sprawy, czynności (rozmowy, układu) przygotowawcze, wprowadzające.
  preliminarz zestawienie planowanych dochodów i (a.) wydatków jednostki budżetowej; projekt (budżetu państwowego).
 

Etym. - śrdw.łac. praeliminaria z l.mn. r.nij. od praeliminaris 'przygotowawczy'; zob. pre-; łac. limen, zob. eliminacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku