Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sympatyczny ujmujący, pociągający, miły, budzący sympatię; (s. atrament) bezbarwny, ujawniający pismo jedynie po nagrzaniu a. zwilżeniu odpowiednimi związkami chem.; anat. współczulny (o części autonomicznego układu nerwowego; por. parasympatyczny).
  sympatykomimetyczne, sympatykotoniczne środki farm. środki pobudzające układ nerwowy współczulny.
 

Etym. - łac. sympathia 'współczucie' z gr. sympátheia 'jp.' od sympathēs 'współczujący'; zob. syn-; pat-; mimetyzm; toniczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku