Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  annalista hist. kronikarz; autor annałów, roczników, kronik.
 

Etym. - łac. (libri) annāles '(księgi) doroczne; kroniki', l.mn. od annalis 'roczny' z annus 'rok'; por. biennale; millennium; triennium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku