Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  superintendent duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego terytorium; nadzorca.
  superior przełożony w zakonie (np. generał, opat, przeor).
 

Etym. - łac. superior 'wyższy'; zob. super-; intendent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku