Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  separacja rozdzielenie, rozłączenie; sądowe rozłączenie małżonków "od stołu i łoża" bez rozwiązania małżeństwa (w prawie kanonicznym i prawodawstwie niektórych państw); dawn. rozdzielenie i komasacja gruntów folwarcznych i chłopskich.
  separatyzm dążenie do wyodrębnienia się, oddzielenia, secesji (narodowej), schizmy (relig.), segregacji (społ.), izolacjonizmu (państwowego).
separatio a toro et mensa łac., prawn. rozłączenie od stołu i łoża.
  separator techn. sortownik; oddzielacz; izolator.
  separatysta zwolennik separatyzmu.
  separatka jednoosobowe pomieszczenie w szpitalu, więzieniu itp. (por. izolatka); przest. gabinet w restauracji; dawn. kobieta żyjąca w separacji.
 

Etym. - późn.łac. separator 'oddzielający' i łac. separatio 'oddzielenie' z separatus p.p. od separare 'oddzielać'; se- 'roz-'; zob. paramenty.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku