Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  miczman najniższy stopień oficerski w marynarce woj. Rosji carskiej; najwyższy stopień podoficerski w marynarce woj.byłego ZSRR; podchorąży marynarki bryt.; kadet marynarski USA.
 

Etym. - ros. 'jw.' z ang. midshipman w marynarce woj. 'aspirant'; midship 'śródokręcie'; mid- 'śród-'; ship 'okręt; statek'; man 'człowiek'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku