Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tendencja skłonność, dążność, inklinacja, dyspozycja psych. (do czegoś); kierunek rozwoju, trend; świadome, lecz nie bezpośrednie orędownictwo, poparcie jakiegoś punktu widzenia, jakiejś tezy przez mówcę, autora utworu.
  tendencyjność stronniczość, brak obiektywizmu; pogląd, działanie wynikające z tendencji.
 

Etym. - śrdw.łac. tendentia 'skłonność' z łac. tendere 'napinać; dawać; kierować'; por. atencja; ekstensywna; intencja; ostentacja; pretendent; tensometr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku