Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kentum języki (kentumowe, centumowe) - grupa peryferyjna jęz. indoeurop., różniąca się od grupy centralnej i wsch. (zob. satem) pewną starą cechą fonetyczną (spółgłoska k zachowuje swoje brzmienie, nie ulegając procesowi uprzednienia i asybilacji).
 

Etym. - łac. centum [wym. kentum] 'sto', wyraz ilustrujący wymowę pierwotnego k; należą tu języki: luwi-hetyckie, tocharski, grecki, italo-celtyckie (z łaciną) i germańskie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku