Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

deficit-spending ekon. zabieg w celu nakręcania koniunktury a. dla przezwyciężenia depresji gosp.: wydatki publ. z funduszów czerpanych nie z budżetu (tj. z podatków), ale z pożyczek.
 

Etym. - ang. 'jw.'; deficit, zob. deficyt; spend 'wydawać (pieniądze); spędzać (czas)' z łac. expendere, zob. ekspens.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku