Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  feudalizm (w postaci klasycznej) zach. europ. formacja społeczno-ekon. (gł. IX w.-XV w.), w której chłopi byli użytkownikami ziemi i pozostawali w pańszczyźnianej zależności od feudałów, właścicieli ziemskich, posiadaczy lenn (panów, arystokratów, wasali panującego).
  feudum lenno, ziemia a. dochody otrzymywane przez feudałów wg prawa lennego (por. senior; suzeren).
 

Etym. - śrdw.łac. feudalis 'feudalny' od feudum, feodum 'prawo na rzeczy cudzej; lenno'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku