Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  elew przest. uczeń, wychowanek; uczeń szkoły wojskowej.
  elewator pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich; spich(le)rz, magazyn zbożowy.
  elewon lotn. sterolotka, usterzenie kombinowane, spełniające (w samolotach bezogonowych) jednocześnie funkcję lotki i steru wysokości.
  elewacja archit. wysokość; lico budynku, zewn. ściana wraz z występującymi na niej elementami archit.; por. fasada.
 

Etym. - fr. élève 'uczeń; sadzonka'; ang. elevator 'elewator; dźwig' i łac. elevatio 'wzniesienie' od elevare 'podnosić'; e- zob. eks-; levare, zob. Lewant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku