Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwalifikacja zaliczenie do pewnej kategorii, określenie jakości, ocena; (zazw. w l.mn.) wykształcenie, uzdolnienie, przygotowanie do wykonywania pracy, zawodu.
  kwalifikowane nasiona - uznane za odpowiednie do siewu.
  kwalifikator termin podawany przed niektórymi definicjami słowników, określający dziedzinę używalności hasła, jego charakter itp.
  wykwalifikowany posiadający kwalifikacje.
  kwalifikowana większość - nie niższa niż ta, którą statut przewiduje dla przyjęcia danej uchwały.
 

Etym. - śrdw.łac. qualificatio 'określenie' i qualificator 'ten, kto określa' od qualificare 'oceniać; określać'; łac. qualis 'jaki' (por. kwalitatywny); -ficare od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku