Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diaskop projektor, rzutnik, przyrząd do wyświetlania przezroczy (diapozytywów); por. episkop; epidiaskop.
 

Etym. - zob. dia-; -skop.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku