Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ketelo mieszaniec bizona amer. i krowy (bydła domowego).
 

Etym. - ang. cattalo 'jw.' od catt(le) 'bydło' + (buff)alo 'bizon'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku