Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alkad urzędnik adm. i sądowy w miastach, wsiach i okręgach hiszp. (sołtys, wójt, burmistrz, sędzia).
 

Etym. - hiszp. alcalde 'jw.' z arab. al-kādi 'sędzia', od kadā 'sądzić'; por. kadi.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku