Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gnom wg dawn. wierzeń lud. karzełek, groteskowy, pokraczny duszek podziemny, kobold, strzegący ukrytych skarbów; bryt., bankier a. finansista, zwł. działający na międzynarodowym rynku walutowym (wyraz wzięty ze zwrotu gnomes of Zurich 'gnomy zuryskie', wprowadzonego w 1964 przez bryt. ministra spr. zagran. George'a Browna dla scharakteryzowania międzynarodowych spekulantów walutowych z Zurychu, którzy jego zdaniem chcieli się wzbogacić na spekulacji kursem funta brytyjskiego).
 

Etym. - łac. (XVI w.) gnomus, nazwa wymyślona przez Paracelsa od gr. gnōmē 'rozum' (por. gnoma) a. od sztucznie ukutego gēnomos 'mieszkający w ziemi', na wzór thalassónomos 'mieszkaniec morza'; por. geo-; nom(o)-; talasso-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku