Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

empire [wym. āpi:r] styl cesarstwa, odmiana klasycyzmu fr. początku XIX w., związana z okresem panowania Napoleona I, różniąca się od poprzednich (por. Louis-seize; dyrektoriat) silniejszym wpływem staroż. sztuki gr.-rz. i motywów egip.; por. biedermeier.
 

Etym. - fr. (le premier) Empire '(pierwsze) cesarstwo (fr., 1804-14)' od empire 'władza; państwo; cesarstwo' z łac. imperium, zob. imperializm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku