Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

surprise party [wym. se:prajz pa:ty] przyjęcie na czyjąś cześć przygotowane w tajemnicy przez (i na koszt) przyjaciół jako niespodzianka.
 

Etym. - ang. 'jw.'; surprise 'niespodzianka' od st.fr. surprendre 'zaskoczyć; dopędzić'; sur 'na(d)'; prendre 'brać'; party, zob. cocktail party.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku