Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  punkcja med. nakłucie wydrążoną igłą dla wydobycia płynu z jam ciała.
  punkt kropka; część tekstu, paragraf, artykuł (w umowie, ustawie itd.); miejsce, stanowisko, pozycja; jednostka obliczeniowa wyników w grach, sporcie, pracy itd.; (p. typograficzny) podstawowa jednostka miary drukarskiej = 0,3759 mm; geom. najprostsza figura nie mająca wymiarów.
  punktacja punktowanie, obliczanie zdobytych punktów w sporcie; dawn. interpunkcja.
  punktualizm muzyka punktualistyczna, operująca pojedynczymi wyosobnionymi dźwiękami a. strukturami interwałowymi (A. Webern, P. Boulez, L. Nono, K. Stockhausen i in.); por. pointylizm.
 

Etym. - łac. punctio 'ukłucie' i punctum 'sztych; kropka; punkt' z punctus p.p. od pungere 'kłuć; por. akupunktura; interpunkcja; kontrapunkt; pointe(r); strapontena; szponton.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku