Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  oficyna boczna a. tylna część budynku, wychodząca na podwórze; (o. drukarska) drukarnia, wydawniczy zakład drukarski (XV-XVIII w.); dawn. budynek wolno stojący w pobliżu pałacu, dworu, mieszczący kuchnie, piekarnie, niekiedy mieszkania oficjalistów.
  oficynalne leki farm. leki gotowe, trzymane na składzie w aptekach, nie preparowane na miejscu ze składników podanych w receptach lekarskich.
 

Etym. - śrdw.łac. officinalis 'z magazynu' od officina 'magazyn' z łac. 'warsztat' od opficina 'jp.' od opifex 'majster, rzemieślnik'; op- od opus, zob. opera; -fex od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku