Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  recydywa med. nawrót choroby; prawn. przestępstwo dokonane przez osobę już raz (a. więcej razy) karaną.
  recydywista prawn. sprawca ponownego przestępstwa; przestępca nałogowy.
 

Etym. - łac. recidivus 'powrotny, powtórny' od recidere 'popadać w coś na nowo; wracać'; zob. re-; cadere, zob. casus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku