Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  predylekcja szczególne upodobanie, skłonność, słabość (do kogoś, czegoś); zamiłowanie.
 

Etym. - śrdw.łac. praedilectus p.p. od praediligere 'woleć; przekładać (co nad co)'; zob. pre-; łac. diligere 'czcić; kochać'; di- zob. dys-; legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku