Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kryminalista przestępca, zbrodniarz.
  kryminał pot. więzienie, areszt; czyn występny, zbrodnia; powieść detektywistyczna; żart. rzecz wykonana skandalicznie, haniebnie, źle; skandal.
  kryminalistyka nauka o technice i taktyce popełniania i wykrywania przestępstw, zapobiegania im, oraz ścigania sprawców.
  kryminolog znawca prawa karnego, specjalista w dziedzinie kryminologii, nauki o przestępczości jako zjawisku społecznym.
 

Etym. - łac. criminalis 'zbrodniczy' od crimen 'zbrodnia'; zob. -log; log-; por. inkryminować; rekryminacje.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku