Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  restauracja odnowienie, odbudowa, doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w r. 1660 (Karol II) i Burbonów we Francji w 1815-30 (Ludwik XVIII i Karol X); jadłodajnia.
 

Etym. - późn.łac. restauratio 'odnowienie' z łac. restaurare 'odnawiać; przywracać'; zob. re-; instaurare 'odnawiać; zakładać'; por. drugstore.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku