Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parlament przedstawicielski organ ustawodawczy i kontrolny, składający się z jednej a. dwóch izb (wyższej i niższej; por. senat); gmach parlamentu.
  parlamentariusz, parlamentarz wysłannik, upoważniony do doręczenia nieprzyjacielowi pisma a. prowadzenia z nim rokowań.
  parlamentarny odnoszący się do parlamentu; przen. zgodny z dobrymi obyczajami, przyzwoity, kulturalny.
  parlatorium rozmównica, pokój w klasztorze do rozmów z osobami z zewnątrz.
 

Etym. - fr. parlementaire 'sądowy; parlamentarny' z parlement 'dawn. rozmowa; sąd najwyższy (do r. 1790); parlament' od parler 'mówić' (i śrdw.łac. parlatorium 'jw.'; zob. -orium) z późn.łac. parabolare 'porównywać' od gr. parabolē, zob. parabola.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku