Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  traktament przest. poczęstunek, częstowanie; przest. traktowanie, sposób obchodzenia się; dawn. żołd, płaca, wikt żołnierski.
  traktiernia przest. jadłodajnia.
  traktat rozprawa naukowa; umowa międzynarodowa o charakterze polit. a. gosp.
 

Etym. - nm. traktieren 'częstować, (po)traktować' śrdw.łac. tractamentum 'postępowanie' i łac. tractatus 'postępowanie; dyskusja, traktat (rozprawa)' od tractare 'ciągnąć, postępować; ugaszczać; rozprawiać' (por. maltretować) z trahere, zob. trakcja; por. pertraktacje.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku