Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gnoseologia zob. epistemologia.
  gnoza wiedza tajemna, dostępna tylko wybranym; wiara oświecona; sposób myślenia, łączący interpretacyjnie rozum z wiarą (okres cesarstwa rz.).
  gnostycyzm filoz. relig. typ teozofii opierający się na gnozie, obejmujący systemy i prądy filoz.-relig. różnych kultów późnego przedchrześc. i wczesnego chrześc. okresu, o charakterze mistycznym, ezoterycznym, usiłujących poznać tajemnice wiary na drodze spekulacji filoz.
gnothi seauton gr., poznaj siebie samego (napis nad portykiem świątyni Apolla w Delfach; przypisywany Solonowi i in.).
 

Etym. - gr. gnōsis dpn. gnōseōs 'poznanie' od gignōskein, zob. gnoma; por. agnostyk; diagnoza; farmakognozja; prognostyk.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku