Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anomalia nieprawidłowość, odchylenie od ogólnej reguły, od normy.
  anomalny nieprawidłowy; anormalny.
 

Etym. - gr. anōmalía 'nierówność' od anōmalos 'nierówny; nieregularny; nienormalny'; an- zob. a-; homalós 'równy' od homós, zob. hom(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku