Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inicjacja wtajemniczenie.
  inicjał (większa, ozdobna) początkowa litera tekstu, rozdziału; (l.mn.) pierwsze litery imienia i nazwiska.
  inicjatywa impuls do działania, pomysłowość, przedsiębiorczość; projekt, pomysł do realizacji; wystąpienie z propozycją.
  inicjować zapoczątkowywać; wystąpić z inicjatywą.
 

Etym. - łac. initatio 'wtajemniczenie; wyświęcenie', initialis 'początkowy' i initiator 'sprawca' od initiare 'zaczynać; poświęcać służbie bożej' z initium 'początek' od inire 'wchodzić; zaczynać'; zob. in- 2; ire, zob. ambicja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku