Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  stalinizm polityka i system władzy Iosifa Stalina (właśc. I. Dżugaszwili, 1879-1953), dyktatora ZSRR od 1929 r., "pierwszego sekretarza" KPZR (Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego), który uczynił z zacofanego kraju mocarstwo militarne oraz potęgę przemysłową kosztem milionów ofiar straszliwego, absurdalnego terroru; ekstensywny rozwój kraju, pozbawiony dynamiki, wynalazczości, gospodarności, sparaliżowany przez biurokrację partyjną, sprawił, że to supermocarstwo, nie zdoławszy wyjść ani na chwilę z warunków ostrego niedoboru i zapóźnienia gosp., popadło z czasem w ruinę ekonomiczną i chaos polit., mimo prób przebudowy (zob. pieriestrojka) i wprowadzenia wolności słowa (zob. głasnost), realizowanych przez Michaiła Gorbaczowa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku