Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wizja widzenie; rzeczy odległe w przestrzeni a. czasie, widziane w urojeniu, we śnie a. w ekstazie, w sposób uważany za nadnaturalny, proroczy; obraz przekazywany przez lampę kineskopową telewizora (por. fonia); (w. lokalna) urzędowe a. sądowe oględziny miejsca przestępstwa.
  wizualizm, kinetyzm, kierunek w plastyce końca 60. lat XX w., dążący do zredukowania dzieła sztuki do źródła bodźców wzrokowych; por. op-art.
  wizjoner człowiek miewający widzenia; prorok; marzyciel.
  wizualny wzrokowy; naoczny; dostrzegalny.
 

Etym. - fr. visionnaire 'wizjoner' od vision '(przy)widzenie; wizja' ( z łac. visio 'widzenie; zjawisko; idea'), fr. visre 'wizjer' (od st.fr. vis 'oblicze') i późn.łac. visualis 'wzrokowy' (z łac. visus 'zjawisko; wygląd' z p.p.) od łac. vidēre, zob. vide; por. noktowizor; vis-à-vis.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku